Reporty

Sekce Reporty zobrazuje přehled záznamů o docházce jednotlivých uživatelů. Zde se provádí export záznamů o docházce.
Uživatel může vybrat ze základních Šablon reportů1 a ty Stáhnout do Excelu2, Označit jako oblíbené3 – tím se zobrazí nahoře v seznamu a zároveň na Nástěnce – a Upravit4 tak, že administrátor klikne na název vybraného projektu a upraví své požadavky.
Pro vytvoření nového reportu klikne administrátor na Přidat nový report5, který v dalším okně specifikuje.
Reporty
Vytvoření reportu
Zde nejprve nastaví Filtry kliknutím na tlačítko Upravit1 u daného filtru, vybere požadované možnosti a potvrdí je. Filtr lze zrušit kliknutím na Smazat filtr2.
Dále je nutné specifikovat, které sloupce se budou zobrazovat v daném reportu34, použije šipky vpravo u názvů jednotlivých sloupců.
Pokud chce administrátor Data seřadit5, zaškrtne pravidla, podle kterých chce data řadit. Může vybrat více možností najednou a určit priority pořadím Zaškrtnutých voleb. Př.: Potřebuje-li administrátor seřadit data primárně podle data a sekundárně podle jména, dá v části Sloupce na první místo sloupec Období a na druhé místo sloupec Jméno.
Po dokončení nastavení nezapomeňte report Uložit6. Připravený report můžete také Uložit a hned Stáhnout jako excelový soubor7.