Přehled docházky

Sekce Nástěnka poskytuje souhrnný přehled informací o uživatelích a jejich docházkových aktivitách.

V levé části se nachází část Moje docházka1, která zobrazuje informace o docházce administrátora. Bilance k dnešnímu dni2 zobrazuje rozdíl mezi stanovenou dobou, kterou má administrátor odpracovat, a skutečně odpracovanou dobou. Př.: Pracuji na plný úvazek (40 hodin týdně, 8 hodin denně), mám flexibilní pracovní dobu. 1. 2. jsem odpracoval 8 hodin, 2. 2. 5 hodin a 50 minut, 3. 2. 7 hodin. K 3. 2. je moje celkové saldo minus 3 hodiny a 10 minut.

Přehled dovolené3 / sick days4 uvádí, kolik dní volna uživatel již vyčerpal, kolik dní plánuje vyčerpat a jaký je zůstatek jeho dovolené / sick days na daný kalendářní rok. Nároky na dovolenou / sick days administrátor nastavuje jednotlivým uživatelům v sekci Uživatelé (více v kapitole Uživatelé 1.4.).

Dovolené v následujících dnech5 zobrazují seznam všech uživatelů, kteří mají naplánovanou dovolenou na uvedené dny, a informaci, zda se jedná o půl dne nebo o celý den. Pro zobrazení delšího časového rozmezí klikne administrátor na Zobrazit další6.

Tato část obsahuje také Oblíbené reporty7, kde může administrátor zobrazit či přímo stáhnout konkrétní oblíbený report. Pro zobrazení všech uložených šablon s reporty klikne administrátor na Zobrazit všechny reporty8.
V pravé části je Filtr, kde administrátor vybere Uživatele9, jehož měsíční přehled docházky chce zobrazit, a zvolí Měsíc a rok10, pro které chce data zobrazit.
Tlačítko Přidat11 nabízí administrátorovi volbu 3 možností: Přidat docházku, Přidat uživatele a Přidat projekt. Podrobnosti o každé z možností jsou shrnuty v následujících kapitolách.
Kalendář12 podává přehled o každém dni, pro který má uživatel zadán alespoň jeden záznam o docházce. Tmavě fialovou se označí každý den, ve kterém uživatel zadá jako odpracovaný počet hodin stejný nebo vyšší, než odpovídá jeho úvazku, světle fialovou se označí každý den, ve kterém uživatel zadá menší než stanovený počet hodin. Pro lepší orientaci je aktuální den (dnešní datum) zvýrazněný žlutě. Pro zobrazení detailu výpisu pro konkrétní den klikne administrátor na vybraný den a bude přesměrován do záložky Docházka, kde nalezne veškeré podrobnosti k požadovanému datu.
Graf Měsíční docházka13 ukazuje, kolik hodin každého typu sledované docházkové aktivity uživatel vykázal v daném měsíci a kolik hodin a dní zbývá odpracovat do konce měsíce.
Graf Odpracováno na projektech14 znázorňuje počet hodin, které uživatel odpracoval na jednotlivých projektech.