Nastavení uživatelů

V sekci Uživatelé vidí administrátor přehled všech uživatelů společnosti. Uživatelé, kteří v současné době ve společnosti pracují a je třeba jim kontrolovat docházku, jsou označeni jako Aktivní uživatelé1. Uživatelé, kteří již nejsou zaměstnanci společnosti a nepřidávají tedy žádné záznamy o docházce, jsou označeni jako Neaktivní uživatelé2. Pokud chce administrátor přidat dalšího uživatele3, klikne na Přidat uživatele (více v části Přidání nového uživatele).

Pokud je třeba uživatele odebrat z aktivních uživatelů, klikne administrátor na tlačítko Deaktivovat4 vedle vybraného uživatele, jehož záznam se tím přesune do části Neaktivní uživatelé. Pokud je třeba neaktivního uživatele přidat zpět mezi aktivní uživatele, klikne administrátor na tlačítko Aktivovat5 vedle daného uživatele, a tím ho přidá zpět mezi aktivní uživatele. Pro úpravu informací o uživateli klikne administrátor na tlačítko Upravit6 (vyplní informaci Datum ukončení a další informace o uživateli viz dále).

Nastavení uživatelů
Přidání nového uživatele
Pro přidání nového uživatele klikne administrátor vpravo nahoře v sekci Uživatelé na tlačítko Přidat uživatele. Po kliknutí se zobrazí nové okno, ve kterém vyplní potřebné informace o novém uživateli jako Jméno1 a Příjmení2, v poli Úvazek3 vyplní počet hodin, které má daný uživatel týdně odpracovat.
V poli Typ smlouvy4 administrátor vybere, zda uživatel bude pracovat na HPP (hlavní pracovní poměr), DPP (dohodu o provedení práce), DPČ (dohodu o provedení činnosti), nebo IČO (práce na živnostenský list).
Dalším povinným polem je Datum nástupu5. Je-li stanovena délka trvání pracovního poměru, vyplní administrátor i Datum ukončení6, pokud délka trvání pracovního poměru není stanovena, vyplní toto pole dodatečně.
Administrátor vybere, jakým způsobem se bude daný uživatel Přihlašovat7 do Timmy.cloudu, zda pomocí Google účtu nebo e-mailu a hesla. Po volbě způsobu přihlášení vyplní administrátor E-mail8 uživatele.
Nakonec musí administrátor zvolit, jakou Funkci9 bude mít daný uživatel, zda bude mít přístup pouze jako uživatel, nebo i jako administrátor.
Všechny zadané údaje je třeba potvrdit kliknutím na Uložit10.
Detail uživatele
Detail uživatele Pro zobrazení informací o uživateli klikne administrátor v sekci Uživatelé na jeho Jméno. zobrazí se nové okno s přehledem, který vyplnil při přidání uživatele, včetně přehledu čerpání jeho dovolené a sick days.
Pro úpravu informace o uživateli, klikne administrátor na Upravit1 v pravém horním rohu.
Pokud chce administrátor nastavit nároky na dovolenou nebo na jiný typ docházkové aktivity, u které je v detailu specifikováno Spravovat nárok, v části Nároky na dovolenou / sick days přidá nárok kliknutím na tlačítko Přidat nárok2 a vyplní, o jaký Druh absence3 se jedná, na jaký Rok4 nárok právě nastavuje a Počet dní5 nároku. Pokud je třeba, přidá Poznámku6. Nakonec je volby potvrdí Uložením7.
Upravit8 či Smazat nárok9 lze kliknutím na tlačítka vpravo u daného nároku.