Docházkový list

V sekci Docházka nalezne administrátor možnosti: Přidat, Sobě nebo jednotlivým uživatelům, Záznam docházky a Podívat se na detailní přehled záznamů o docházce. Podrobné záznamy o docházce za daný měsíc jsou zde zobrazeny po jednotlivých dnech. Administrátor může zadat a upravit všechny záznamy o docházce v měsíci, který ještě nebyl uzavřen.

Přidat záznam1 administrátora přesměruje do okna, ve kterém vyplní detaily o dané aktivitě (podrobněji na následující stránce). Využít lze i Součet všech záznamů2 v daném měsíci a informace o Zbývajících hodinách k odpracování nebo o přesčasu3. Pro dobrý přehled je u každého dne uvedený Součet hodin4 provedených záznamů.
Pro zobrazení přehledu záznamů v jiném měsíci či roce5 vybere uživatel nahoře ve filtru požadovaný měsíc.
Jestliže chce administrátor vidět záznamy jiného Uživatele6, vybere ve filtru jeho jméno.
Pro Úpravu7 záznamu, jeho Zkopírování8 nebo Smazání9 je třeba najetím kurzorem nad daný záznam zobrazit tlačítka pro jednotlivé úkony. Pro lepší orientaci je aktuální den 10 (dnešní datum) zvýrazněný žlutě.